Volley

De volley is een techniek, waarbij de bal direct uit de lucht wordt getrapt. De bal verplaatst zich in een […]

Trap van de grond

De keeper zal de bal ook van de grond nar een medespeler moeten plaatsen. Dat kan een rollende of een

Stuiterballen voor de keeper

Ballen die vlak voor de keeper stuiteren zijn het moeilijkste om te verwerken, omdat het moeilijk is om de balbaan

Strekworp; zijwaarts en bovenhands

Een strakke worp voor middellange afstand, die door de korte uithaalbeweging sneller uitgevoerd kan worden dan de slinger- en/of rolworp.

Stompen met twee handen

De keeper heeft niet altijd de mogelijkheid om de bal te vangen. Vooral als er veel tegenstanders met hem het

Stompen met één vuist

Tegenwoordig wordt het stompen met één vuist alleen nog gedaan bij flankballen. Vroeger zag je keepers ook nog weleens stompen

Springen vanuit stand

Het springen vanuit stand gebeurd meestal als de keeper een speler vlak voor zich heeft staan. Daardoor is een aanloop

Springen met éénbenig afzet

Eén of tweebenige afzet: omhoog, voorwaarts, links en rechts zijwaarts en achterwaarts vanuit stand of met een aanloop van één

Rollen

Rollen is een zuivere en korte worp voor de korte afstand. De bal wordt over de grond naar de medespeler

Oprapen met wegspringen

Op het moment dat de bal op de keeper afkomt en een tegenstander deze probeert te onderscheppen, is het zeer

Scroll naar boven