Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Keepers-training.nl

Keepers-training.nl is een handelsnaam van Keeperscenter Noord, KvK nr. 01127890. De term ‘Keepers-training.nl’, ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar Keeperscenter Noord. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Als u doorgaat met bladeren en gebruik van deze website, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze voorwaarden voor gebruik die, samen met ons privacy beleid, onze relatie met u regelen in verband met het gebruik van deze website. Als u het oneens bent met enig deel van deze voorwaarden en bepalingen, maak dan geen gebruik van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

Inhoud en gebruik website

De inhoud van de pagina’s van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. De inhoud is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Wij bieden geen garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, presentatie, continue bereikbaarheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten en dat uw gebruik daarvan op eigen risico is en dat het uw eigen verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen voldoen. Wij sluiten elke aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten uit, behoudens in het geval van opzet of grove schuld.

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit opleveren.

Websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en om nadere informatie te geven. Zij betekenen niet dat we die websites onderschrijven of ondersteunen, of dat de aangekondigde goederen of diensten voor u geschikt of verkrijgbaar zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites. De gelinkte websites kunnen hun eigen voorwaarden en privacy beleid hanteren.

Scroll naar boven