Disclaimer

Algemeen 

Keepers-training.nl, hierna te noemen keepers-training, verleent u hierbij toegang tot keepers-training.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door keepers-training en derden zijn aangeleverd. keepers-training behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van keepers-training.

Beperkte aansprakelijkheid 

De op keepers-training.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van keepers-training.

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij keepers-training en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van keepers-training, behoudens en slechts voor

Scroll naar boven